1050ti này là hàng tháo nét đã công hiến ở quán nét chán rồi , không biết giờ hiệu năng sẽ ra sao Đăng ký kênh miễn phí ( Subscribe free) : https://bit.ly/2OvCiJn Đăng ký kênh phụ dự phòng ae nhé : https://goo.gl/jB25B6 Link tổng hợp các linh kiện mình đã chuột bạch trên shopee…